get

سوغات و خوراکی ها

حلوای اوماج

حلوای اوماج مختص استان گلستان است. به طوری که با دستور پخت بسیار سختش در هیچ جای ایران تهیه و یافت نمی شود. در زمان های قدیم حلوای اوماج فقط در ایام نوروز تهیه می گردید ولی امروزه در کلیه قنادی های گلستان می توان در دسته بندی های مختلف این... ادامه مطالب

© 2015 see5.ir